BIOGRAFIA

MAJA GAJEWSKA

- ur. w 1982 r. w Łodzi, absolwentka wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych (2001-2006), obroniła tytuł magistra na wydziale Grafiki (2006).

Artystka tworzy w obrębie malarstwa olejnego, instalacji przestrzennej, grafiki i rysunku. Jej malarstwo cechuje poszukiwanie nowych form, linii i plam barwnych. Odrzuca figuratywność na rzecz wewnętrznej konstrukcji.
W instalacjach przestrzennych podlegająca ścisłym rygorom forma, przenosi siłę prac w kierunku ekspresji, a nie konkretnych przedstawień. Celowa rezygnacja z tła powoduje, że centralną częścią prac jest „splątanie” drutu, z których wyłaniają się zarysy sylwetek ludzkich, przedstawionych w sposób niepełny.
W przypadku grafik, widoczne jest minimalistyczne podejście do formy i koloru.

Od 2013 roku prowadzi własną Pracownię Artystyczną. Obok wystaw indywidualnych i zbiorowych Jej prace pojawiają się także przy okazji wielu wydarzeń kulturalnych, jak targi i festiwale sztuki. Artystka współpracuje z galeriami sztuki, podejmuje współpracę z projektantami wnętrz oraz pracowniami architektonicznymi. Jej prace znajdują się w kolekcjach prywatnych m.in. w Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Kanadzie, Szwecji, Wielkiej Brytanii i USA.


WAŻNIEJSZE WYSTAWY I WYDARZENIA:

2022 - wystawa indywidualna - D’Alchemy Holistic Gallery - Warszawa
2022 - wystawa zbiorowa - The Crypt Gallery London - Wielka Brytania, Londyn
2021/22 - wystawa zbiorowa - Galeria ArtExpertise / Galeria Merlino Bottega d'Arte - Włochy, Florencja    
2021 - XIII Florence Biennale - Fortezza da Basso - Włochy, Florencja
2021 - Performance/Live Painting - Podwodny Wrocław - Wrocław  
2021 - wystawa indywidualna - Buchmühle - Niemcy, Bergisch Gladbach                   
2021 - Kolekcjonerska Aukcja Sztuki - Mazowiecki Dom Aukcyjny - Sopot        
2021 - Performance/Live Painting - Batbecue Festival - Rogoznica             
2020 - the International Contemporary Art Fair Luxembourg 2020 - Luksemburg
2020 - Kolekcjonerska Aukcja Sztuki - Mazowiecki Dom Aukcyjny - Sopot
2020 - wystawa zbiorowa - Galería Aragón 232 - Hiszpania, Barcelona
2020 - Kolekcjonerska Aukcja Sztuki - Mazowiecki Dom Aukcyjny - Warszawa
2019 - the European Contemporary Art Fair - ST-ART - Francja, Strasbourg
2019 - wystawa indywidualna - „Nieobecność” - Browar Mieszczański - Wrocław
2019 - wystawa zbiorowa - Teutsch Gallery - Warszawa
2019 - wystawa zbiorowa - Galeria Trębacka 4 - Warszawa
2019 - Art Fresh Festival - Sheraton Warsaw Hotel - Warszawa
2018 - wystawa indywidualna - „Prześwit” - Podwodny Wrocław - Wrocław
2018 - wystawa indywidualna - „Malarstwo barwnych płaszczyzn” - Fama - Wrocław
2018 - Art Fresh Festival - Sheraton Warsaw Hotel - Warszawa
2018 - wystawa zbiorowa - OFF Piotrkowska - Łódź
2017 - wystawa indywidualna - Nowe Horyzonty - Wrocław
2016 - „Formy” / Łódź Design Festival - OFF Piotrkowska - Łódź
2015 - wystawa indywidualna - Galeria Hand Made Po Polsku - Wrocław
2015 - przegląd sztuki - RDF - Wrocław
2008 - Festiwal Sztuk Audiowizualnych „Depresja” - Ciechocinek
2008 - wizualizacje koncertowe - Browar Mieszczański - Wrocław
2005 - One Minute Film & Video Festival - Aarau, Szwajcaria
2005 - wizualizacje koncertowe - Bezsenność Pub - Wrocław
2004 - indywidualna wystawa fotograficzna - Szewska Pub - Wrocław
2004 - wizualizacje koncertowe - dziedziniec BWA - Wrocław
 

PUBLIKACJE PRASOWE:

Spotlight Magazine - 23rd Issue/2021 - magazyn o sztuce - artykuł „Maja Gajewska”
Le Magazine Cdel’Art - 02/2021 - magazyn o sztuce - artykuł „Portrait - Maja Gajewska”
Elle Decoration - 05/2019 - „Idealna harmonia”
Dobre Wnętrze 2019/04 - „Koncert życzeń”
Czas na Wnętrze 2019/02 - „Dossier ściany”
Cztery Kąty 2017/07 - „Nowa droga życia”
ELLE Decoration - 2/2017 - „Po Drodze ze Sztuką”
ELLE Decoration - „Wnętrze tygodnia”
Cztery Kąty 2017/04 - „Z miłości do gór”
Własny Dom 2017/01 z konceptem - artykuł „Piękno w domu”
Homebook Design 2015 - NA NO WO Architekci
M jak Mieszkanie 12(191) 2015 - „Spełnienie marzeń”
SIMPLICITE.PL - „Gdzie kupić czarno-białe obrazy, plakaty, grafiki?”


KOLEKCJE:

Prace w kolekcjach prywatnych: Austria, Belgia, Francja, Hiszpania, Kanada, Niemcy, Polska, Szwecja, Wielka Brytania, USA.

 


MAJA GAJEWSKA

- born in 1982 in Lodz (Poland). Graduated from the Academy of Fine  Arts in Wroclaw (2001-2006). Master's degree at the Faculty of Graphic Art (2006).

The artist creates within oil painting, spatial installation, graphics and drawing. Her painting is characterized by the search for new forms, lines and colorful patches. She rejects figurativeness for internal structure.
In spatial installations, a strictly rigorous form transfers the power of work to expression and not to specific performance. Intentional lack of background causes that the central part of the work is the wire "entanglement", from which the outlines of undefined human figures emerge.
The graphics show a minimalist approach to the form and colour.

Since 2013 she has been running her own Art Studio. In addition to individual and collective exhibitions, her works also appear on many cultural events, such as Art Fairs, Design Festivals. She cooperates with Art Galleries, interior designers and architectural studios. Her works can be found in private collections, including Austria, Belgium, France, Spain, Canada, Sweden, Great Britain and USA.


MOST IMPORTANT EXHIBITIONS AND EVENTS:


2022 - individual exhibition - D’Alchemy Holistic Gallery - Poland, Warsaw
2022 - group exhibition - The Crypt Gallery London - Great Britain, London
2021/22 - group exhibition - Galeria ArtExpertise / Galeria Merlino Bottega d'Arte - Italy, Florence
2021 - XIII Florence Biennale - Fortezza da Basso - Italy, Florence
2021 - Performance/Live Painting - Podwodny Wroclaw Festival - Poland, Wroclaw
2021 - individual exhibition - Buchmühle - Germany, Bergisch Gladbach                     
2021 - Collector's Art Auction - Masovian Auction House - Poland, Sopot                
2021 - Performance/Live Painting - Batbecue Festival - Poland, Rogoznica             
2020 - the International Contemporary Art Fair Luxembourg 2020 - Luksemburg
2020 - Collector's Art Auction - Masovian Auction House - Poland, Sopot
2020 - group exhibition - Galería Aragón 232 - Spain, Barcelona
2020 - Collector's Art Auction - Masovian Auction House - Poland, Warsaw
2019 - European Contemporary Art Fair - ST-ART - France, Strasbourg
2019 - individual exhibition - „Absence” - Podwodny Wroclaw Festival - Poland, Wroclaw
2019 - group exhibition - Teutsch Gallery - Poland, Warsaw
2019 - group exhibition - Trebacka 4 Gallery - Poland, Warsaw
2019 - Art Fresh Festival - Sheraton Warsaw Hotel - Poland, Warsaw
2018 - individual exhibition - „Clearance” - Podwodny Wroclaw Festival - Poland, Wroclaw
2018 - individual exhibition - „Color Field Painting” - Fama - Poland, Wroclaw
2018 - Art Fresh Festival - Sheraton Warsaw Hotel - Poland, Warsaw
2018 - group exhibition - OFF Piotrkowska - Poland, Lodz
2017 - individual exhibition - Nowe Horyzonty - Poland, Wroclaw
2016 - „Forms” / Lodz Design Festival - OFF Piotrkowska Center - Poland, Lodz
2015 - individual exhibition - Hand Made Po Polsku Gallery - Poland, Wroclaw
2015 - Review of Art - RDF - Poland, Wroclaw
2008 - Festival of Audiovisual Arts "Depresja" - Poland, Ciechocinek
2008 - concert visualizations - Podwodny Wroclaw Festival - Poland, Wroclaw
2005 - One Minute Film & Video Festival - Switzerland, Aarau
2005 - concert visualizations - Bezsennosc Pub - Poland, Wroclaw
2004 - individual photo exhibition - Szewska Pub - Poland, Wroclaw
2004 - concert visualizations - BWA yard - Poland, Wroclaw


PUBLICATIONS:

art magazine - Spotlight Magazine - 23rd Issue/2021 - article "Maja Gajewska"
art magazine - Le Magazine Cdel’Art - 02/2021 - article "Portrait - Maja Gajewska"
interior design magazine - Elle Decoration - 05/2019 - article "Perfect harmony"
interior design magazine - Dobre Wnetrze 04/2019 - article "A wish concert"
interior design magazine - Czas na Wnetrze 02/2019 - article "Wall dossier"
interior design magazine - Cztery Katy 07/2017 - article "A new way of life"
interior design magazine - ELLE Decoration - 2/2017 - article "On the way to Art"
interior design magazine - ELLE Decoration 2017 [Polish interiors]- article "The interior of the week"
interior design magazine - Cztery Katy 04/2017 - article "For the love of the mountains"
interior design magazine - Wlasny Dom 01/2017 z konceptem - article "Beauty at home"
design album - Homebook Design 2015 - interior design NA NO WO Architekci
interior design magazine - M jak Mieszkanie 12(191) 2015 - article "Fulfilling dreams"
blog  SIMPLICITE.PL - article "Where to buy black and white paintings, posters, graphics?"COLLECTIONS:

Works in international private collections: Austria, Belgium, France, Spain, Canada, Germany, Poland, Sweden, United Kingdom, USA.

 

Poniżej możesz pobrać katalog w formacie .pdf

 

  

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl